20180328_bdmv_245.jpg

Wat wij kunnen doen voor u

De wet heeft de gerechtsdeurwaarder een groot aantal bevoegdheden toegekend, opgedeeld in bevoegdheden waarop hij/zij het monopolie heeft en die hij/zij moet uitvoeren als hij/zij daartoe wordt verzocht (de zogenaamde ministerieplicht) en bevoegdheden waarop hij/zij geen monopolie bezit. Deze laatste worden ook wel eens betiteld als zogenaamde buitengerechtelijke opdrachten.

Lees meer
20180328_bdmv_291.jpg

Tarieven

Aangezien de gerechtsdeurwaarder door de wetgever bevoegdheden heeft gekregen die enkel hij kan uitvoeren, is zijn tussenkomst geregeld volgens een wettelijk tarief.

Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 30 november 1976 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor strafzaken is het Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015 van toepassing.

Lees meer

Nuttige Informatie

20180328_bdmv_257.jpg

Wij zijn uw informatiebron

Ingevolge de oprukkende digitalisering en uitbreiding van informatiekanalen geven wij u hierbij graag een overzicht van de informatie-mogelijkheden die wij als kantoor ter beschikking stellen.

Lees meer
20180328_bdmv_257.jpg

Wet van 14 oktober 2018

Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.

Lees meer

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace