Openbare verkoop binnenschepen

27 juni - 30 juni 2018

OPENBARE EN GERECHTELIJKE VERKOOP VAN: MS VIKING MS MIRIAM MS RENARD OP DINSDAG NEGENTIEN JUNI AANSTAANDE vanaf 10u00, in de veilingzaal der Gerechtsdeurwaarders te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat

MS Viking

DESKUNDIGENVERSLAG:

1.Motortankschip ‘VIKING’

In opdracht en voor rekening van het gerechtsdeurwaarderskantoor AGERANT, gevestigd te 2018 Antwerpen, Balansstraat 117 heeft ondergetekende D. De Meyer, in zijn hoedanigheid vanscheepsdeskundige, op donderdag 17 mei 2018 omstreeks 15.00 u de binnenvaarttanker ‘VIKING’ bezocht, en met als doel:
In het vooruitzicht van een gerechtelijke openbare verkoop het vaartuig te kenschetsen, t.t.z. de voornaamste hoofdkenmerken op te tekenen, hiervan een beknopt verslag te maken waaruit gegadigde slopersbedrijven, belangstellenden en/of belanghebbenden kunnen interpreteren hoe het vaartuig er in grote lijnen uitziet of wat het vandaag behelst.

Vaststellingen:

Een enkelwandige binnenvaarttanker genaamd ‘VIKING’ afgemeerd te 2030 Antwerpen in het Straatsburgdok, t.h.v. Straatsburgdok-Noordkaai met de duidelijk herkenbare karakteristieken zoals welomschreven in het stuk ‘Hypothecair getuigschrift’:

 • Scheepsnaam: VIKING
 • Bouwjaar van het vaartuig: casco: deels 1924 (voor-en achterschip), deels 1964 (middenschip en opbouw)
 • Lengte van het vaartuig: 76,76 m.
 • Breedte van het vaartuig: 8,25 m.
 • Laadvermogen: 1187,204 m/ton
 • Meetbrief nr.: BR. 26109 B (op het vaartuig staat het nummer BR. 34996 vermeld).
 • ENI nr.: 06000272
 • Voortstuwingsmotor: Cummins diesel KTA-38-M genummerd 33112364 – 940 pk. – Bj.: 2000 (de machinekamer was niet toegankelijk om de echtheid hiervan te kunnen toetsen).

Besluiten:

Het betreft een sinds tal van jaren opgelegde - en verlaten binnenvaarttanker, niet meer geschikt voor hergebruik, nog alleen geschikt om te verschroten.

Sloopwaarde van de motortanker ‘VIKING’:

De marktprijzen van zwaar smeltstaal fluctueren gestaag op de internationale markten en zijn daarom moeilijk met enige precisie voorspelbaar. De fluctuaties gedurende de laatste 12 maanden:

tussen 345,00 U$ € en de 170,00 U$/m.ton (1), of in euro: tussen de 290,00 en de 144,00 €/m.ton.

De wet van vraag en aanbod samen met de speculatieve opslag zijn pas na het ter plaatse brengen, het ontruimen - en verschroten van de tanker naar de juiste marktcriteria de baten van de sloper.

Een voorzichtig geschatte verkoopprijs bij gedwongen openbare verkoop van een niet-ontruimde tanker aan een sloper:

Het geschatte netto ledige gewicht is +/- 248 ton(2) x 140,00 €/ton = +/- 34.720,00 €, te vermeerderen met de waarde van de nog eventueel te recupereren technische uitrustingen en andere: hoofdmotor met keerkoppeling, boegschroefinstallatie, hulpmotoren en groepen, pompen, ventielen, non-ferro, schroeven, hydraulische componenten, enz.., afhankelijk van de interesse voor de hoofdmotor met keerkoppeling: plus +/- 10.000,00 €. Gelet het vaartuig al tal van jaren achtergelaten en zonder toezicht of onderhoud stilligt is het voor ondergetekende twijfelachtig of voor de componenten los van het casco nog naar normale waarde kan- of zal geboden worden.

Normale sloopwaarde: plus/minus 45.000,00 € (vijfenveertigduizend euro)

MS Miriam

DESKUNDIGENVERSLAG:

2. Motortankschip ‘MIRIAM’

In opdracht en voor rekening van het gerechtsdeurwaarderskantoor AGERANT, gevestigd te 2018 Antwerpen, Balansstraat 117 heeft ondergetekende D. De Meyer, in zijn hoedanigheid van scheepsdeskundige, op vrijdag 18 mei 2018 omstreeks 16.30 u de binnenvaarttanker ‘MIRIAM’ gaan bekijken, en met als doel:

In het vooruitzicht van een gerechtelijke openbare verkoop het vaartuig te kenschetsen, t.t.z. de voornaamste hoofdkenmerken op te tekenen, hiervan een beknopt verslag te maken waaruit gegadigde slopersbedrijven, belangstellenden en/of belanghebbenden kunnen interpreteren hoe het vaartuig er in grote lijnen uitziet of wat het vandaag behelst.

Vaststellingen:

Een enkelwandige binnenvaarttanker genaamd ‘MIRIAM’ afgemeerd op het Albertkanaal langs de rechteroever te 2900 Schoten, langs Hoogmolendijk, tussen de Hoogmolenbrug en de toegangsgeul van het kanaal Schoten-Dessel, en met de duidelijk herkenbare karakteristieken zoals vernoemd in het stuk ‘uitvoerend beslag op schip’:

 • Scheepsnaam: MIRIAM (ex Novio Magnum III - ex Inge II)
 • Bouwjaar van het vaartuig: 1970
 • Lengte van het vaartuig: 95 m.
 • Breedte van het vaartuig: 9,59 m.
 • Laadvermogen: 1.999 m/ton
 • Diepgang: 3,20 m.
 • Meetbrief nr.: onbekend
 • ENI nr.: 04803220
 • Voortstuwingsmotor: MTU – 1795 pk (de echtheid hiervan is niet gecontroleerd)

Besluiten:

Het betreft een sinds tal van jaren opgelegde binnenvaarttanker, niet meer geschikt voor hergebruik, nog alleen geschikt om te verschroten.

Sloopwaarde van de motortanker ‘MIRIAM’:

De marktprijzen van zwaar smeltstaal fluctueren gestaag op de internationale markten en zijn daarom moeilijk met enige precisie voorspelbaar. De fluctuaties gedurende de laatste 12 maanden: tussen de 345,00 U$ € en de 170,00 U$/m.ton (1), of in euro: 290,00 - 144,00 €/m.ton. De wet van vraag en aanbod samen met de speculatieve opslag zijn pas na het ter plaatse brengen, het ontruimen en verschroten van de tanker naar de marktcriteria de baten van de sloper.

Een voorzichtig geschatte verkoopprijs bij gedwongen openbare verkoop van een niet-ontruimde tanker aan een sloper:

Het benaderd netto ledig gewicht is +/- 430 ton(2) x +/- 140,00 €/ton = +/- 60.200,00 €, te vermeerderen met de waarde van de nog eventueel te recupereren technische uitrustingen en andere: hoofdmotor, keerkoppeling, boegschroefinstallatie, andere motoren en groepen, pompen, ventielen, non-ferro, schroeven, ankers, hydraulische componenten, enz.., afhankelijk van de interesse voor de krachtige hoofdmotor met keerkoppeling: plus/minus 15.000,00 €. Gelet het vaartuig al tal van jaren zonder het nog nodig geacht onderhoud stilligt is het voor ondergetekende twijfelachtig of voor de componenten los van het casco nog naar normale waarde kan- of zal geboden worden.

Normale sloopwaarde: plus/minus 75.000,00 € (vijfenzeventigduizend euro).

MS Renard

DESKUNDIGENVERSLAG:

3.Motortankschip ‘RENARD’

In opdracht en voor rekening van het gerechtsdeurwaarderskantoor AGERANT, gevestigd te 2018 Antwerpen, Balansstraat 117 heeft ondergetekende D. De Meyer, in zijn hoedanigheid van scheepsdeskundige, op dinsdag 22 mei 2018 omstreeks 10.00 u de binnenvaarttanker ‘RENARD’ bezocht, en met als doel:

In het vooruitzicht van een gerechtelijke openbare verkoop het vaartuig te kenschetsen, t.t.z. de voornaamste hoofdkenmerken op te tekenen, hiervan een beknopt verslag te maken waaruit gegadigde slopersbedrijven, belangstellenden en/of belanghebbenden kunnen interpreteren hoe het vaartuig er in grote lijnen uitziet of wat het vandaag behelst.

Vaststellingen:

Een enkelwandige binnenvaarttanker genaamd ‘RENARD’ afgemeerd te 2030 Antwerpen in het Straatsburgdok, t.h.v. Straatsburgdok-Noordkaai met de herkenbare karakteristieken zoals welomschreven in het stuk ‘Uitvoerend beslag’:

 • Scheepsnaam: RENARD (ex Roerstroom- ex Lija 3)
 • Bouwjaar van het vaartuig: 1950 (Worst & Dutmer, Meppel)
 • Lengte van het vaartuig: 32,80 m.
 • Breedte van het vaartuig: 05,56 m.
 • Diepgang: 1,98 m.
 • Laadvermogen: 178 m/ton
 • Meetbrief nr.: onbekend
 • ENI nr.: onbekend
 • Voortstuwingsmotor: Caterpillar 3308 DITA – 350 pk (is niet naar echtheid gecontroleerd)

Besluiten:

Het betreft een sinds tal van jaren opgelegde - en verlaten binnenvaarttanker (een kleine bunkertanker), niet meer geschikt voor hergebruik, nog alleen geschikt om te verschroten.

Sloopwaarde van de motortanker ‘RENARD’:

De marktprijzen van zwaar smeltstaal fluctueren gestaag op de internationale markten en zijn daarom moeilijk met enige precisie voorspelbaar. De fluctuaties gedurende de laatste 12 maanden: tussen 345,00 U$ € en de 170,00 U$/m.ton (1), of in euro: tussen de 290,00 en de 144,00 €/m.ton.

De wet van vraag en aanbod samen met de speculatieve opslag zijn pas na het ter plaatse brengen, het ontruimen - en verschroten van de tanker naar de juiste marktcriteria de baten van de sloper.

Een voorzichtig geschatte verkoopprijs bij gedwongen openbare verkoop van een niet-ontruimde tanker aan een sloper:

Het geschatte netto ledige gewicht is +/- 58 ton(2) x 140,00 €/ton = +/- 8.120,00 €, te vermeerderen met de waarde van de nog eventueel te recupereren technische uitrustingen en andere: motor, pompen, ventielen, non-ferro, schroef, losse componenten, enz.., afhankelijk van de interesse voor de losse componenten: plus +/- 2.000,00 €. Gelet het vaartuig al tal van jaren achtergelaten en zonder toezicht of onderhoud stilligt is het voor ondergetekende twijfelachtig of voor de componenten los van het casco nog naar normale waarde kan- of zal geboden worden.

Normale sloopwaarde: plus/minus 10.000,00 € (tienduizend euro)

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace